Ngài Tỉnh trưởng Kampong Thom (VQ Campuchia) thăm Công ty CPCS Bà Rịa

Nhân chuyến công tác tại một số địa phương Việt Nam, chiều ngày 23/5/2018, Đoàn công tác tỉnh Kampong Thom (Vương quốc Campuchia) do Ngài Sok Lou, - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Kampong Thom, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom; đã đến thăm Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Cùng đi với Ngài Tỉnh trưởng, còn có Ngài Thiếu tướng Uk Kosal, Giám đốc Công an tỉnh Kampong Thom, Ủy viên Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Kampong Thom; Ông Thiv Vanthy, Giám đốc Sở Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kampong Thom; Ông Kert Rath, Giám đốc Sở Công vụ, Ủy viên Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Kampong Thom; Ông Um Sodina, Giám đốc Sở Địa chính, Quy hoạch đô thị và Xây dựng tỉnh Kampong Thom; Ông Mao Bunthu, Trưởng Bộ phận liên ngành Tỉnh ; và một số quan chức, đại diện doanh nghiệp tại tỉnh Kampong Thom - Campuchia.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã đón tiếp đoàn công tác tỉnh Kampong Thom tại Văn phòng Công ty, hướng dẫn đoàn đi thăm vườn cây, nhà máy chế biến của Công ty, và trao đổi những vấn đề liên quan đến việc đầu tư trồng và khai thác cao su của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - Kampong Thom tại Vương quốc Campuchia.

 

Văn phòng Công ty