Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" tại Công ty CPCS Bà Rịa

Ngày 19/8/2022, tại Hội trường nông trường Bình Ba - Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" năm 2022.

Đến dự ngày hội, có đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Lãnh đạo Công an Tỉnh và đại diện các Phòng nghiệp vụ Công an Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh,  Lãnh đạo và đại diện các Ban của  Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,  đại diện Lãnh đạo huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức, đại diện Lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện Châu Đức.

"Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra phương hướng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng phong trào; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là ngày hội của toàn dân;  góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội cho cán bộ - công nhân – người lao động; phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nói chung cũng như sự phát triển của Công ty nói riêng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPCT