Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua Đông Nam bộ 2

Ngày 15/3/2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng của khối thi đua Đông Nam bộ 2 - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

Về dự Hội nghị có các Công ty Cao su thuộc Khối thi đua Đông Nam bộ 2 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Dầu Tiếng, Đồng Nai, Bình Long và Bà Rịa. Năm 2018, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa là Khối trưởng.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đại diện Ban Thi đua - Tuyên truyền - Văn thể Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

Hội nghị đã đánh giá công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 của Khối thi đua, đồng thời bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 

 

Văn phòng Công ty

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23