Tuyên dương "Con ngoan trò giỏi" và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023

Ngày 20/7/2023, tại Hội trường nông trường Bình Ba, Công ty đã tổ chức Tuyên dương "Con ngoan trò giỏi" và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023.

Đã có176 em là con em cán bộ - công nhân Công ty về dự. Trong đó, 136 em được tuyên dương con ngoan trò giỏi và 40 em được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

Trong số 136 em được tuyên dương con ngoan trò giỏi có tỉ lệ như sau:

Cấp I  : 51 em. Chiếm tỉ lệ 37,5%.

Cấp II : 51 em. Chiếm tỉ lệ 37,5%.

Cấp III: 34 em. Chiếm tỉ lệ 25%.

Nông trường Cù Bị chiếm tỉ lệ cao nhất 54 em, Nông trường Xà Bang 9 em, Nông Trường Bình Ba 25 em, Xí nghiệp chế biến 22 em, Phòng ban công ty 26 em.

40 suất Học bổng Nguyễn Đức Cảnh được phân bổ cho các đơn vị như sau : Nông trường Cù Bị 15 em, Nông trường Xà Bang 09 em, Nông Trường Bình Ba 07 em, Xí nghiệp chế biến 04 em, phòng ban công ty 03 em và Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - Kampong Thom 02 em.

Cấp I  : 10 em. Chiếm tỉ lệ 25%                                

Cấp II : 14 em. Chiếm tỉ lệ 35%                                

Cấp III: 16 em. Chiếm tỉ lệ 40%                                

Ngoài những thành tích là học sinh giỏi nhiều năm liền, có em còn đạt được những kết quả khác như nhiều năm liền đạt giải trong các cuộc thi viết chữ đẹp, bông hoa điểm 10, là đội viên xuất sắc, Cháu ngoan Bác Hồ.

 

 

 

 

 

 

VPCT