Giới thiệu công ty Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (trước là Công ty Cao su Bà Rịa) được thành lập theo quyết định số 362/QĐ/TCCB/NN ngày 11/6/1994 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA