Giới thiệu công ty

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500103432

- Vốn điều lệ: 1.125.000.000.000 đ (Một nghìn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.096.524.000.000 (Một nghìn không trăm chín mươi sáu tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu đồng), chiếm 97,47% vốn điều lệ.

- Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Số điện thoại: 064.3881964

- Số fax: 064.3881169

- Website: http://www.baruco.com.vn

- Mã cổ phiếu: BRR (Upcom HNX)

 

 

Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (trước là Công ty Cao su Bà Rịa) được thành lập theo quyết định số 362/QĐ/TCCB/NN ngày 11/6/1994 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở tách các nông trường: Bình Ba, Xà Bang, Cù Bị (thuộc huyện Châu Đức), Hòa Bình (thuộc huyện Xuyên Mộc) của Công ty Cao su Đồng Nai.

Thời điểm mới thành lập, Công ty quản lý  tổng diện tích 13.594 Ha với hơn 5.000 lao động. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính là: Trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh mủ cao su thiên nhiên. Sau này, Công ty thành lập thêm Xí nghiệp chế biến; đầu tư, liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn và tiếp nhận, kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch do Tổng Công ty Cao su Việt Nam chuyển giao.

Ngày 01/5/2004, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tổng Công ty Cao su Việt Nam, Công ty cao su Bà Rịa cổ phần hóa một bộ phận của doanh nghiệp là Nông trường Hòa Bình và Nhà máy chế biến cao su Hòa Bình để thành lập Công ty cổ phần cao su Hòa Bình với vốn chi phối ban đầu của Nhà nước chiếm 70%.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với Luật pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Ngày 24/12/2009, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã thông qua “ Đề án chuyển đổi Công ty Cao su Bà Rịa thành Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa” và có quyết định số 341/QĐ-HĐQTCSVN phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Cao su Bà Rịa thành Công ty TNHH MTV, và Quyết định số 347/QĐ-HĐQTCSVN ngày 24/12/2009 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bà Rịa, và các quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên. Kể từ ngày 01/01/2010, Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Từ năm 2014, Công ty bắt đầu thực hiện công tác cổ phần hóa, theo Công văn số 883/TTg-ĐMDN ngày 11/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/12/2015, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-HĐTVCSVN về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa; Ngày 11/3/2016, Công ty đã tổ chức bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); Ngày 22/4/2016, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần cao su Bà Rịa, và Công ty cổ phần cao su Bà Rịa chính thức hoạt động vào ngày 01/5/2016.

Sản phẩm của Công ty đã đạt các giải thưởng về: Thương hiệu, nhãn hiệu; Cúp vàng ISO; Cúp vàng chất lượng; Cúp vàng Thương hiệu xanh và sản phẩm thân thiện với môi trường; Công ty đạt danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín liên tục từ năm 2004 đến nay.

Qua quá trình 20 năm hoạt động, Công ty Cao su Bà Rịa đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Huân chương chiến công hạng Ba; có 02 Nông trường được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, 01 Nông trường được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; ngoài ra còn nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và các cấp bộ ngành tặng nhiều cờ thi đua xuất sắc.