Hội nghị Người Lao động Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2018

Ngày 26/01/2018, tại Hội trường nông trường Bình Ba - Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người Lao động Công ty năm 2018.

 

Hội nghị triệu tập 116 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 công nhân lao động. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và thảo luận các chỉ tiêu quan trọng trong năm 2018 để tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong năm Công ty đã khai thác được 8.098,146 tấn, đạt 115,69% kế hoạch năm (kế hoạch được giao 7.000 tấn). Năng suất bình quân 1.900 kg/ha (nếu trừ sản lượng từ diện tích mở mới rải vụ thì năng suất bình quân 1.740 kg/ha).

Công ty đã tái canh 418,43 ha, đạt 100% kế hoạch; đến cuối năm cây sống đạt tỷ lệ 100% và vườn cây đã định hình tương đối đồng đều.

Công ty đã thu mua được 1.069,505 tấn (đạt 106,95% kế hoạch)

Chế biến 14.757,559 tấn (đạt 108,51% kế hoạch), trong đó mủ của Công ty là 8.898 tấn, gia công 5.859 tấn.

- Tổng doanh thu                                                       :    433,867 tỷ đồng

- Sản lượng tiêu thụ                                                    :          9.018,48 tấn

Trong đó xuất khẩu trực tiếp 3.427 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 triệu USD (giá xuất khẩu bình quân cả năm 1.902 USD/tấn).

Sản lượng tiêu thụ đạt 112,73 % kế hoạch, trong đó sản lượng xuất khẩu đạt 114,24 % kế hoạch, sản lượng tiêu thụ trong nước đạt 111,83 % kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận trước thuế ước                              :      104,333 tỷ đồng

Phát biểu tại Hội nghị, Ô. Huỳnh Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã biểu dương tập thể cán bộ - công nhân viên – người lao động Công ty, trong năm qua, tuy còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng với trách nhiệm của mình Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm chi phí, bảo đảm suất đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, vận động công nhân viên chức - người lao động thi đua lao động sản xuất và đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2017, góp phần vào kết quả chung của toàn Ngành Cao su, góp phần ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động. Đồng thời,  chỉ đạo Công ty cần quan tâm đến một số vấn đề để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và các năm về sau.

 

Văn phòng Công ty

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23