Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát: 03 người

+ Huỳnh Thị Hoa                                  Trưởng Ban

Năm sinh: 06/9/1968

Quê quán: xã Kiến An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nơi đăng ký thường trú: ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số CMND: 273627918             ngày cấp: 29/8/2013

Điện thoại: 064.3966967

Quá trình công tác:

- 1994 – 2005: nhân viên Phòng Hành chính – Quản trị Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2006 – 2007: Cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2007 – 2015: Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2016: Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- Từ 4/2016 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

 

+ Hoàng Quốc Hưng                             Thành viên

 

Năm sinh: 14/6/1990

Quê quán: xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nơi đăng ký thường trú: 288 thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Số CMND: 285290939             ngày cấp: 14/6/2007

Điện thoại:

Quá trình công tác:

- 2012 – 2013: trợ lý kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán AASC (chi nhánh TP HCM)

- 2013 – 2016: chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Từ 4/2016 – nay: thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

 

+ Phạm Thị Kim Loan                          Thành viên

Năm sinh: 16/2/1978

Quê quán: xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nơi đăng ký thường trú: 193A đường Quang Trung, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 271264699             ngày cấp: 20/4/2006

Điện thoại: 064.3881482

Quá trình công tác:

- 2001 – 2009: nhân viên tiền lương, Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2016: nhân viên tiền lương, Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2011 – 2016: Kiểm soát viên kiêm nhiệm Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- Từ 4/2016 – nay: thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.