Ban Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng

Huỳnh Quang Trung, Tổng Giám đốc

 

Năm sinh: 17/5/1964

Quê quán: thành phố Cần Thơ

Nơi đăng ký thường trú: 121 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 270583609             ngày cấp: 12/2/2004

Điện thoại: 064.3885180

Quá trình công tác:

- 1988 – 1994: nhân viên Công ty Lâm sản miền Tây.

- 1994 – 1998: nhân viên Ban Kỹ thuật nông trường Cù Bị, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 1998 – 2000: nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2002: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2002 – 2004: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2004 – 2010: Giám đốc Xí nghiệp chế biến Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2011: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2011 – 2012: Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2012 -2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 4/2016 – 8/2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

- 9/2016 - 10/2019: thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

- Từ 01/11/2019: thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

 

 

Nguyễn Công Nhựt, Phó Tổng Giám đốc

 

 Năm sinh: 06/2/1980

Quê quán: tỉnh Bình Dương

Nơi đăng ký thường trú: số 55, Nguyễn Du, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 271367361             ngày cấp: 17/01/2008

Quá trình công tác:

- 1999 – 2009: nhân viên phòng Kế hoạch - XDCB Công ty Cao su Bà Rịa

- 2009 - 2010: Phó Trưởng phòng; Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - XDCB Công ty Cao su Bà Rịa 

- 2010 - 2014: Trưởng phòng Kế hoạch - XDCB Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa 

- 2014 - 2019: Giám đốc Xí nghiệp chế biến Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

- 2019 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

 

Nguyễn Ngọc Thịnh, Kế toán trưởng

 

Năm sinh: 26/10/1969

Quê quán: tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: tổ 8, khu 7, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số CMND: 270865147             ngày cấp: 20/2/2008

Điện thoại: 0918655757

Quá trình công tác:

- 1992 – 1994: nhân viên Công ty chế biến lâm sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 1994 – 1995: nhân viên Công ty Quang Diệu, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 1995 – 2003: chuyên viên Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 2003 – 2004: Phó Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2004 – 2005: Quyền Kế toán trưởng Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2005 – 2010: Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2016: Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- Từ 4/2016 – nay: Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.