Ban Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng

Huỳnh Quang Trung, Tổng Giám đốc

 

Năm sinh: 17/5/1964

Quê quán: thành phố Cần Thơ

Nơi đăng ký thường trú: 121 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 270583609             ngày cấp: 12/2/2004

Điện thoại: 064.3885180

Quá trình công tác:

- 1988 – 1994: nhân viên Công ty Lâm sản miền Tây.

- 1994 – 1998: nhân viên Ban Kỹ thuật nông trường Cù Bị, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 1998 – 2000: nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2002: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2002 – 2004: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2004 – 2010: Giám đốc Xí nghiệp chế biến Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2011: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2011 – 2012: Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2012 -2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 4/2016 – 8/2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

- 9/2016 - 10/2019: thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

- Từ 01/11/2019: thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

 

 

Trần Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc

 

Năm sinh: 12/5/1961

Quê quán: xã Phúc Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Hà Nam Ninh.

Nơi đăng ký thường trú: 72 đường Khổng Tử, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 270159105             ngày cấp: 13/2/2003

Điện thoại: 0913796358

Quá trình công tác:

- 1982 – 1994: nhân viên Phòng Tổ chức Lao động xã hội Công ty Cao su Đồng Nai

- 1994 – 1999: Phó Trưởng Phòng Tổ chức Lao động – Đào tạo, Công ty Cao su Bà Rịa

- 2000 – 2001: Quyền Giám đốc nông trường Cù Bị, Công ty Cao su Bà Rịa

- 2001 – 2004: Giám đốc nông trường Cù Bị, Công ty Cao su Bà Rịa

- 2004 – 2006: Trưởng Phòng Tổ chức – Lao động Công ty Cao su Bà Rịa

- 2006 – 2009: Phó Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa

- 2009 – 2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, Kiểm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa – Kampong Thom.

- 2010 – 2016: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- Từ 4/2016 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

 

Nguyễn Minh Đoan, Phó Tổng Giám đốc

 

Năm sinh: 30/7/1970

Quê quán: xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nơi đăng ký thường trú: đường Quang Trung, khu phố 4, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 273239674             ngày cấp: 13/10/2003

Điện thoại: 064.3881025

Quá trình công tác:

- 1994 – 1997: nhân viên kế toán vật tư Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2007: Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty, kiêm Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2007 – 2010: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2014: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2014 – 2015: Phó Phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2015 – 2016: Quyền Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 4/2016 – 11/2019: thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

- Từ 12/2019: thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

 

Nguyễn Công Nhựt, Phó Tổng Giám đốc

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thịnh, Kế toán trưởng

 

Năm sinh: 26/10/1969

Quê quán: tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: tổ 8, khu 7, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số CMND: 270865147             ngày cấp: 20/2/2008

Điện thoại: 0918655757

Quá trình công tác:

- 1992 – 1994: nhân viên Công ty chế biến lâm sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 1994 – 1995: nhân viên Công ty Quang Diệu, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 1995 – 2003: chuyên viên Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 2003 – 2004: Phó Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2004 – 2005: Quyền Kế toán trưởng Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2005 – 2010: Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2016: Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- Từ 4/2016 – nay: Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.