Ban Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng

Ô. Nguyễn Trọng Cảnh, Tổng Giám đốc

 

Năm sinh: 02/9/1959

Quê quán: xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Nơi đăng ký thường trú: 135/37/13, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Số CMND: 024098005             ngày cấp: 25/6/2009

Điện thoại: 064.3966123

Quá trình công tác:

- 1982 – 1984: công tác tại Ban Quản lý ruộng đất, tỉnh Gia Lai - Kontum

- 1984 – 1994: Trưởng Phòng Kế hoạch vật tư Công ty Cao su Chư Prông

- 1994 – 2009: Trưởng Phòng Kế hoạch – Xây dựng cơ bản Công ty Cao su Bà Rịa

- 5/2009 – 12/2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa

- 2010 – 2015: thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa –Kampong Thom.

- 10/2014 – 8/2015: thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 8/2015 – 4/2016: thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 4/2016 – nay: thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

 

 

 

Ô. Trần Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc

 

Năm sinh: 12/5/1961

Quê quán: xã Phúc Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Hà Nam Ninh.

Nơi đăng ký thường trú: 72 đường Khổng Tử, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 270159105             ngày cấp: 13/2/2003

Điện thoại: 0913796358

Quá trình công tác:

- 1982 – 1994: nhân viên Phòng Tổ chức Lao động xã hội Công ty Cao su Đồng Nai

- 1994 – 1999: Phó Trưởng Phòng Tổ chức Lao động – Đào tạo, Công ty Cao su Bà Rịa

- 2000 – 2001: Quyền Giám đốc nông trường Cù Bị, Công ty Cao su Bà Rịa

- 2001 – 2004: Giám đốc nông trường Cù Bị, Công ty Cao su Bà Rịa

- 2004 – 2006: Trưởng Phòng Tổ chức – Lao động Công ty Cao su Bà Rịa

- 2006 – 2009: Phó Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa

- 2009 – 2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, Kiểm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa – Kampong Thom.

- 2010 – 2016: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- Từ 4/2016 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

 

 

Ô. Huỳnh Quang Trung

 

Năm sinh: 17/5/1964

Quê quán: thành phố Cần Thơ

Nơi đăng ký thường trú: 121 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 270583609             ngày cấp: 12/2/2004

Điện thoại: 064.3885180

Quá trình công tác:

- 1988 – 1994: nhân viên Công ty Lâm sản miền Tây.

- 1994 – 1998: nhân viên Ban Kỹ thuật nông trường Cù Bị, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 1998 – 2000: nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2002: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2002 – 2004: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2004 – 2010: Giám đốc Xí nghiệp chế biến Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2011: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2011 – 2012: Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2012 -2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 4/2016 – 8/2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

- Từ 01/9/2016: thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

 

 

Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh, Kế toán trưởng

 

Năm sinh: 26/10/1969

Quê quán: tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi đăng ký thường trú: tổ 8, khu 7, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số CMND: 270865147             ngày cấp: 20/2/2008

Điện thoại: 0918655757

Quá trình công tác:

- 1992 – 1994: nhân viên Công ty chế biến lâm sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 1994 – 1995: nhân viên Công ty Quang Diệu, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 1995 – 2003: chuyên viên Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 2003 – 2004: Phó Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2004 – 2005: Quyền Kế toán trưởng Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2005 – 2010: Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2016: Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- Từ 4/2016 – nay: Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23