Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị: 05 người

 

 

+ Nguyễn Minh Đoan                           Chủ tịch

Năm sinh: 30/7/1970

Quê quán: xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nơi đăng ký thường trú: đường Quang Trung, khu phố 4, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 273239674             ngày cấp: 13/10/2003

Điện thoại: 064.3881025

Quá trình công tác:

- 1994 – 1997: nhân viên kế toán vật tư Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2007: Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty, kiêm Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2007 – 2010: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2014: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2014 – 2015: Phó Phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2015 – 2016: Quyền Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2016 – 2021: thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

- 12/2019 - 06/2021: thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- 6/2021: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

 

+ Huỳnh Quang Trung                         Thành viên

Năm sinh: 17/5/1964

Quê quán: thành phố Cần Thơ

Nơi đăng ký thường trú: 121 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 270583609             ngày cấp: 12/2/2004

Điện thoại: 064.3885180

Quá trình công tác:

- 1988 – 1994: nhân viên Công ty Lâm sản miền Tây.

- 1994 – 1998: nhân viên Ban Kỹ thuật nông trường Cù Bị, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 1998 – 2000: nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2002: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2002 – 2004: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2004 – 2010: Giám đốc Xí nghiệp chế biến Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2011: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2011 – 2012: Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2012 -2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- Từ 4/2016 – nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

 

+ Mai Khánh                                        Thành viên

Năm sinh: 10/10/1961

Quê quán: xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Nơi đăng ký thường trú: ấp Xà Bang 2, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số CMND: 046061000019       ngày cấp: 08/3/2016

Điện thoại: 064.3966463

Quá trình công tác:

- 1979 – 1983: Trưởng Ban Thanh niên, huyện đoàn Krông Buk, tỉnh Đắc Lắc.

- 1983 – 1992: Bí thư Đoàn cơ sở nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Đồng Nai.

- 1992 – 1996: Bí thư Đoàn cơ sở, Trưởng Văn phòng nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Đồng Nai (từ 1994 là Công ty Cao su Bà Rịa)

- 1996 – 1997: Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng Văn phòng nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 1997 – 1999: Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Chủ tịch Công đoàn nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2004: Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2004 – 2009: Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2009 – 2015: Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2015 – 2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- Từ 4/2015 – nay: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

 

+ Phạm Văn Khiên          Thành viên

 

+ Nguyễn Thị Thúy Hằng            Thành viên