Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị: 05 người

+ Phạm Văn Chánh                              Chủ tịch

 

Năm sinh: 04/4/1961

Quê quán: xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nơi đăng ký thường trú: ấp Xà Bang 2, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số CMND: 075061000016       ngày cấp: 08/3/2016

Điện thoại: 064.3881980

Quá trình công tác:

- 1979 – 1982: công nhân bảo vệ nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Đồng Nai

- 1982 – 1983: Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Đồng Nai

- 1984 – 1985: Phó Ban Bảo vệ nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Đồng Nai

- 1986 – 1987: Thường trực Đảng ủy nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Đồng Nai

- 1987 – 1994: Bí thư Đảng ủy nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Đồng Nai

- 1995 – 1996: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc  nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Bà Rịa

- 1996 -2004: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc  nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Bà Rịa

- 2004 -2009: Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cao su Bà Rịa

- 2009 – 2010: Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2010 – 2013: Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2013 – 2014: Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2014 – 2016: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- Từ 01/5/2016 - nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

+ Nguyễn Trọng Cảnh                          Thành viên

Năm sinh: 02/9/1959

Quê quán: xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Nơi đăng ký thường trú: 135/37/13, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Số CMND: 024098005             ngày cấp: 25/6/2009

Điện thoại: 064.3966123

Quá trình công tác:

- 1982 – 1984: công tác tại Ban Quản lý ruộng đất, tỉnh Gia Lai - Kontum

- 1984 – 1994: Trưởng Phòng Kế hoạch vật tư Công ty Cao su Chư Prông

- 1994 – 2009: Trưởng Phòng Kế hoạch – Xây dựng cơ bản Công ty Cao su Bà Rịa

- 5/2009 – 12/2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa

- 2010 – 2015: thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa –Kampong Thom.

- 10/2014 – 8/2015: thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 8/2015 – 4/2016: thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 4/2016 – nay: thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

 

+ Huỳnh Quang Trung                         Thành viên

Năm sinh: 17/5/1964

Quê quán: thành phố Cần Thơ

Nơi đăng ký thường trú: 121 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 270583609             ngày cấp: 12/2/2004

Điện thoại: 064.3885180

Quá trình công tác:

- 1988 – 1994: nhân viên Công ty Lâm sản miền Tây.

- 1994 – 1998: nhân viên Ban Kỹ thuật nông trường Cù Bị, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 1998 – 2000: nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2002: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2002 – 2004: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2004 – 2010: Giám đốc Xí nghiệp chế biến Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2011: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2011 – 2012: Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2012 -2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- Từ 4/2016 – nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

 

+ Mai Khánh                                        Thành viên

Năm sinh: 10/10/1961

Quê quán: xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Nơi đăng ký thường trú: ấp Xà Bang 2, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số CMND: 046061000019       ngày cấp: 08/3/2016

Điện thoại: 064.3966463

Quá trình công tác:

- 1979 – 1983: Trưởng Ban Thanh niên, huyện đoàn Krông Buk, tỉnh Đắc Lắc.

- 1983 – 1992: Bí thư Đoàn cơ sở nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Đồng Nai.

- 1992 – 1996: Bí thư Đoàn cơ sở, Trưởng Văn phòng nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Đồng Nai (từ 1994 là Công ty Cao su Bà Rịa)

- 1996 – 1997: Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng Văn phòng nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 1997 – 1999: Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Chủ tịch Công đoàn nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2004: Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2004 – 2009: Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2009 – 2015: Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2015 – 2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- Từ 4/2015 – nay: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

 

+ Nguyễn Minh Đoan                           Thành viên

Năm sinh: 30/7/1970

Quê quán: xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nơi đăng ký thường trú: đường Quang Trung, khu phố 4, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 273239674             ngày cấp: 13/10/2003

Điện thoại: 064.3881025

Quá trình công tác:

- 1994 – 1997: nhân viên kế toán vật tư Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2007: Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty, kiêm Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2007 – 2010: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2014: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2014 – 2015: Phó Phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2015 – 2016: Quyền Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 4/2016 – nay: thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.