Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị: 05 người

 

 

+ Nguyễn Minh Đoan                           Chủ tịch

Năm sinh: 30/7/1970

Quê quán: xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nơi đăng ký thường trú: đường Quang Trung, khu phố 4, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 273239674             ngày cấp: 13/10/2003

Điện thoại: 064.3881025

Quá trình công tác:

- 1994 – 1997: nhân viên kế toán vật tư Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2007: Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty, kiêm Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2007 – 2010: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2014: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2014 – 2015: Phó Phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2015 – 2016: Quyền Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2016 – 2021: thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

- 12/2019 - 06/2021: thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- 6/2021: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

 

+ Huỳnh Quang Trung                         Thành viên

Năm sinh: 17/5/1964

Quê quán: thành phố Cần Thơ

Nơi đăng ký thường trú: 121 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 270583609             ngày cấp: 12/2/2004

Điện thoại: 064.3885180

Quá trình công tác:

- 1988 – 1994: nhân viên Công ty Lâm sản miền Tây.

- 1994 – 1998: nhân viên Ban Kỹ thuật nông trường Cù Bị, Công ty Cao su Bà Rịa.

- 1998 – 2000: nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2000 – 2002: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2002 – 2004: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2004 – 2010: Giám đốc Xí nghiệp chế biến Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2010 – 2011: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2011 – 2012: Giám đốc nông trường Xà Bang, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- 2012 -2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa

- Từ 4/2016 – nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Cù Bị, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

 

 

+ Phạm Văn Khiên                   Thành viên

 

Năm sinh: 15/11/1975

Quê quán: Giao Thủy, Nam Định

Nơi đăng ký thường trú: số 18, đường số 9, khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND: 271196049             ngày cấp: 17/01/2008

Quá trình công tác:

- 1995 – 2009: nhân viên phòng Kế hoạch - XDCB Công ty Cao su Bà Rịa.

- 2009 - 2015: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - XDCB Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

- 2015 - 2020: Trưởng phòng Kế hoạch - XDCB Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

- Từ tháng 5/2020: thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch - XDCB Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

 

 

+ Nguyễn Thị Thúy Hằng            Thành viên

 

 Năm sinh: 04/4/1978

Quê quán: tỉnh Đồng Nai

Nơi đăng ký thường trú: khu phố Hồng Lan, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Số CMND: 273056409             ngày cấp: 11/10/2010

Quá trình công tác:

- 1996 – 1999: nhân viên nông trường Xà Bang, Công ty Cao su Bà Rịa

- 1999 - 2007: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM Công ty Cao su Bà Rịa

- 2007 - 2015: UVTV Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu; Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; đại biểu HĐND tỉnh BRVT nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- 2015 - 2020: Bí thư Đảng ủy cơ sở - Phó Giám đốc nông trường Bình Ba, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

- Từ tháng 3/2020 - nay: Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

 

+ Phùng Thế Minh               Thành viên

Năm sinh: 20/10/1960

Quê quán: tỉnh Quảng Trị

Nơi đăng ký thường trú: ấp 8 xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Số CCCD: 045060000155             ngày cấp: 17/5/2019

Quá trình công tác:

- 1982 – 1986: Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận 1, nông trường Hòa Bình, Công ty Cao su Đồng Nai

- 1986 - 1995: Tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật nông trường Hòa Bình, Công ty Cao su Đồng Nai

- 1995 - 2009: Đội trưởng sản xuất Đội 6 - Đội 3 nông trường Hòa Bình, Công ty Cao su Bà Rịa

- 2009 - 2015: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - Kampong Thom

- 2015 - nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - Kampong Thom