Công ty CPCS Bà Rịa công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2017

Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2017.

- Sản lượng Tập đoàn giao năm 2017: 7.000 tấn.

- Thực hiện đến hết ngày 06/12/2017: 7.025 tấn, đạt chỉ tiêu sản lượng Tập đoàn giao và về trước kế hoạch 25 ngày.

- Dự kiến thực hiện đến 31/12/2017 là 8.000 tấn, tỷ lệ thực hiện: 114,3% kế hoạch năm. Năng suất bình quân 1.740 kg/ha. Trong đó mủ tinh là 5.840 tấn, mủ tạp là 2.160 tấn, tỷ lệ mủ tạp là 27%.

Ngoài nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng, Công ty còn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như:

- Về tái canh trồng mới: kế hoạch 418,43 ha, đến ngày 15/7/2017 đã hoàn thành kế hoạch tái canh, hiện tại cây sống đạt tỷ lệ 100% và đang phát triển tốt.

- Thu mua trên 1.000 tấn.

- Tiêu thụ 9.000 tấn.

- Giá bán bình quân ước thực hiện trên 40 triệu đồng/tấn.

- Doanh thu ước thực hiện 393 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 67 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cao su 50 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của công nhân ước thực hiện: 9.000.000 đồng/người/tháng.

Tại buổi lễ, ông Hà Văn Khương, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã biểu dương những cố gắng của tập thể người lao động Công ty, phấn đấu khắc phục khó khăn, thi đua sản xuất của các Nông trường, Đội, Tổ sản xuất.

Tính đến ngày 15/12/2017, đã có 2 trên 3 Nông trường hoàn thành kế hoạch:

- Nông trường Xà Bang hoàn thành kế hoạch sản lượng vào ngày 27/11, về trước 34 ngày.

- Nông trường Bình Ba hoàn thành kế hoạch sản lượng vào ngày 29/11, về trước 32 ngày.

- Nông trường Cù Bị dự kiến về trước kế hoạch 15 ngày.

- Xí nghiệp Chế biến dự kiến cũng sẽ về trước kế hoạch 15 ngày.

Ông Hà Văn Khương đã thay mặt lãnh đạo Tập đoàn trao giấy khen và tặng thưởng của Tập đoàn cho Công ty và các đơn vị nông trường đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua.

Công đoàn Ngành Cao su cũng đã trao tặng giấy khen và thưởng cho Công đoàn Công ty trong phong trào thi đua 3 tháng cuối năm

 

 

 

 

Văn phòng Công ty

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23