Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối NT-XN

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thành lập Khối thi đua nông trường - xí nghiệp; ngày 11/4/2017, Công ty đã có công văn số 128/CSBR-TCHC về việc thành lập Khối thi đua nông trường - xí nghiệp và Khối thi đua Phòng Ban Công ty.

Ngày 14/7/2017, tại Hội trường nông trường Bình Ba, Khối thi đua nông trường - Xí nghiệp đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua.

 

 

Hội nghị đã thực hiện các nội dung sau:

- Đóng góp cho quy chế hoạt động của Khối năm 2017.

- Đóng góp cho Bảng chấm điểm thi đua Khối năm 2017.

- Ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 

Văn phòng Công ty

 

tag: Honda CRF250L 2017Honda Sonic 150R 2017Honda Rebel 300 2017Yamaha YB125SP

GPX Demon 125

 

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23